Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie a parazitológie

Doktorandi

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

  • MVDr. Zoltán Benkő – externý doktorand
  • MVDr. Alexandra Citarová – externý doktorand
  • MVDr. Tímea Mészárošová – materská dovolenka
  • MVDr. Valerián Kvokačka – externý doktorand

Ústav parazitológie

  • MVDr. Kristína Mravcová – interný doktorand
  • MVDr. Zuzana Kasičová – interný doktorand