Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie a parazitológie

Doktorandi

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

  • MVDr. Katarína Dudášová – denné štúdium
  • MVDr. Silvia Zemanová – denné štúdium
  • MVDr. Zoltán Benkő – externé štúdium
  • MVDr. Alexandra Citarová – externé štúdium
  • mgr inż. Alicja Matysiak – externé štúdium

Ústav parazitológie

  • MVDr. Zuzana Kasičová – denné štúdium
  • MVDr. Kristína Mravcová – denné štúdium
  • MVDr. Karol Račka – externé štúdium