Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a genetiky

Doktoradni

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

  • Mgr. Radka Eckerová
  • MVDr. Elena Hatalová
  • MVDr Petra Kandráčová
  • MVDr. Jana Kalinová – prerušenie štúdia

Ústav genetiky

  • MVDr. Simona Koleničová – externý doktorand