Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Doktorandi

Ústav anatómie

  • MVDr. Filip Humeník
  • Mgr. Magdaléna Polláková
  • MVDr. Jana Teleky - externý doktorand
  • MVDr. Mária Giretová - externý doktorand
  • MUDr. Marek Tomčo - externý doktorand

Ústav histológie a embryológie

  • MVDr. Veronika Šimaiová