Loading...

Online Štátne skúšky ZS 2020/2021

ROZVRH ŽIVÉHO VYSIELANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK ZS 2020/2021

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje, že živé prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako poskytovateľ živých prenosov nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu živých prenosov je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok právny postih. Rozvrh živého vysielania je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.
Živé vysielanie je realizované pomocou .

30. NOVEMBER - 3. DECEMBER 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
Štátne skúšky prebiehajú v štyroch komisiách
Komisia - Choroby ošípaných:
Komisia - Choroby prežúvavcov:
Komisia - Choroby koní:
Komisia - Choroby malých zvierat:

26. OKTÓBER - 29. OKTÓBER 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
Štátne skúšky prebiehajú v štyroch komisiách
Komisia - Choroby prežúvavcov: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD., MVDr. René Mandelík, PhD., MVDr. Gabriel Lazar, PhD., MVDr. Ladislav Stodola
Komisia - Choroby koní: prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., prof. MVDr. František Novotný, PhD., prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., MVDr. Milan Čížek, PhD., MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Dip. ECVS, MVDr. Vladimír Hura, PhD., MVDr. Martin Mihály, PhD.
Komisia - Choroby ošípaných: prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., MVDr. Jaroslav Novotný, PhD., doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD., MVDr. Róbert Link, PhD., MVDr. Milan Harvan
Komisia - Choroby malých zvierat: prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., MVDr. Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Miloš Halán, PhD., MVDr. Marek Ďurej, PhD.