Loading...

Medzinárodné výmenné programy

KONTAKTY

ERASMUS+

Inštitúcia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
ID kód:
SK KOSICE01
Vedenie inštitúcie
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
pozícia
rektorka
Inštitucionálny koordinátor Erasmus+
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
pozícia
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Adresa
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
+421 915984704
Kancelária Erasmus+
MVDr. Libuša Bodnárová - vedúci koordinátor
Adresa
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
+421 915986672
Koordinátor (odchádzajúci študenti)
MVDr. Monika Garčárová
+421 915986672

CEEPUS

Inštitúcia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
Slovakia
ID kód:
C III- HR-0107-12-1819
Inštitucionálny koordinátor
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Pozícia:
prorektor pre zahraničné štúdium
+421 918413553
Koordinátor mobility:
Mario Segurado Benito
+421 917171108