Loading...

Kontakty

Univerzitná veterinárna nemocnica

Meno Telefón E-mail Web
Recepcia Univerzitnej veterinárnej nemocnice +421915991474 - -
Sabolová Alena +421915984577 alena.sabolova@uvlf.sk -
Sesztáková Edina, MVDr., PhD. +421915986684 edina.sesztakova@uvlf.sk -
Širilla Ondrej - - -
Šťastná Radoslava, Bc. +421915984012 radoslava.stastna@uvlf.sk -
Štecho Juraj +421917637798 - -
Šulík Ladislav +421905579559 - -
Svoboda Miroslav, prof. MVDr., CSc. - miroslav.svoboda@uvlf.sk -
Szabová Denisa - denisa.szabova@uvlf.sk -
Titková Radka, MVDr. +421905668218 radka.titkova@uvlf.sk -
Tobiašová Veronika +421915986687 - -
Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD. +421915984640 juraj.toporcak@uvlf.sk
Trbolová Alexandra, prof. MVDr., PhD. +421915984659 alexandra.trbolova@uvlf.sk -
Tureková Renáta, MVDr. +421915984732 renata.turekova@uvlf.sk -
Valenčáková Alexandra, MVDr., PhD. +421905495674 avalencakova@uvlf.sk -
Valenčáková Petra, Bc. +421915984599 petra.valencakova@uvlf.sk -
Vargová Blažena +421915495055 blazena.vargova@uvlf.sk -
Vargová Gabriela, MVDr., PhD. +421905717255 gabriela.vargova@uvlf.sk -
Vilimová Eva +421915992258 eva.vilimova@uvlf.sk -
Vitková Tatiana, MVDr., PhD. +421915984714 tatiana.vitkova@uvlf.sk -