Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Oddelenie riadenia a prevádzky Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Vargová Gabriela, MVDr., PhD. +421905717255 gabriela.vargova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Bajusová Sandra, Bc. - sandra.bajusova@uvlf.sk -
Chandogová Edita, Ing. +421915991461 edita.chandogova@uvlf.sk -
Florian Martin, Bc. +421918390175 martin.florian@uvlf.sk -
Gombošová Miriama, Bc. +421915986750 miriama.gombosova@uvlf.sk -
Halušková Valéria +421915984592 valeria.haluskova@uvlf.sk -
Jacková Zuzana +421915991458 - -
Jusková Michaela +421908808500 - -
Lardelli Denisa, Bc. +421915986682 denisa.lardelli@uvlf.sk -
Mitrová Renáta, Bc. +421908863015 renata.mitrova@uvlf.sk -
Ogurčáková Petra, MVDr. +421905660030 petra.ogurcakova@uvlf.sk -
Ostrožlíková Michaela, Bc. - michaela.ostrozlikova@uvlf.sk -
Pešková Adriana +421915984578 adriana.peskova@uvlf.sk -
Sabolová Alena +421915984577 alena.sabolova@uvlf.sk -
Šťastná Radoslava, Bc. +421915984012 radoslava.stastna@uvlf.sk -
Szabová Denisa - denisa.szabova@uvlf.sk -
Tureková Renáta, MVDr. +421915984732 renata.turekova@uvlf.sk -
Valenčáková Petra, Bc. +421915984599 petra.valencakova@uvlf.sk -
Vilimová Eva +421915992258 eva.vilimova@uvlf.sk -
Vitková Tatiana, MVDr., PhD. +421915984714 tatiana.vitkova@uvlf.sk -
Zborovská Hana, MVDr. +421915984690 hana.zborovska@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Daduľáková Iveta - - -
Dzureňová Slávka - - -
Košarová Anna +421915986745 - -
Lazurová Lucia +421905431741 - -
Lukáč Štefan +421915965268 - -
Širilla Ondrej - - -
Šulík Ladislav +421905579559 - -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Zemková Ľubica, Bc. +421915984576 lubica.zemkova@uvlf.sk -

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie