Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Oddelenie riadenia a prevádzky Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Vargová Gabriela, MVDr., PhD. +421905717255 gabriela.vargova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Bajusová Sandra, Bc. - sandra.bajusova@uvlf.sk -
Ballók Michaela, Bc. - michaela.ballok@uvlf.sk -
Chandogová Edita, Ing. +421915991461 edita.chandogova@uvlf.sk -
Demková Andrea +421915984592 andrea.demkova@uvlf.sk -
Gombošová Miriama, Bc. +421915986750 miriama.gombosova@uvlf.sk -
Jacková Zuzana +421915991458 - -
Jusková Michaela +421908808500 - -
Lardelli Denisa, Bc. +421915986682 denisa.lardelli@uvlf.sk -
Mitrová Renáta, Bc. +421908863015 renata.mitrova@uvlf.sk -
Ogurčáková Petra, MVDr. +421905660030 petra.ogurcakova@uvlf.sk -
Pešková Adriana +421915984578 adriana.peskova@uvlf.sk -
Sabolová Alena +421915984577 alena.sabolova@uvlf.sk -
Szabová Denisa - denisa.szabova@uvlf.sk -
Tureková Renáta, MVDr. +421915984732 renata.turekova@uvlf.sk -
Valenčáková Petra, Bc. +421915984599 petra.valencakova@uvlf.sk -
Vilimová Eva +421915992258 eva.vilimova@uvlf.sk -
Zborovská Hana, MVDr. +421915984690 hana.zborovska@uvlf.sk -
Zemková Amélia, Bc. +421915984576 amelia.zemkova@uvlf.sk -
Zlaczká Júlia, Bc. +421908079926 julia.zlaczka@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Dzureňová Slávka +421905431741 - -
Košarová Anna - - -
Lukáč Štefan +421915965268 - -
Širilla Ondrej - - -
Šulík Ladislav +421905579559 - -
Urbánková Pavla - - -

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie