Loading...

Klinika malých zvierat

Oddelenie vnútorných chorôb

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Weissová Tatiana, MVDr., PhD. +421915986679 tatiana.weissova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Baranová Darina, MVDr., PhD. +421915986683 darina.baranova@uvlf.sk -
Fialkovičová Mária, doc. MVDr., PhD. +421915986681 maria.fialkovicova@uvlf.sk -
Gálová Jana, MVDr., PhD. +421915986680 jana.galova@uvlf.sk -
Maďari Aladár, MVDr., PhD. +421905998342 aladar.madari@uvlf.sk
Novotná Jurkuľáková Lucia, MVDr. +421905423138 lucia.jurkulakova@uvlf.sk -
Svoboda Miroslav, prof. MVDr., CSc. - miroslav.svoboda@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Farbáková Jana, MVDr., PhD. +421905423144 jana.farbakova@uvlf.sk -
Karasová Martina, MVDr. +421915742533 martina.karasova@uvlf.sk -
Lukáč Branislav, MVDr. +421915984576 branislav.lukac@uvlf.sk -