Loading...

Klinika malých zvierat

Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie

Vedúci oddelenia Telefón E-mail Web
Kožár Martin, MVDr., PhD. +421918798127 martin.kozar@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Capík Igor, doc. MVDr., PhD. +421915984661 igor.capik@uvlf.sk -
Figurová Mária, MVDr., PhD. +421917115295 maria.figurova@uvlf.sk -
Hluchý Marian, MVDr., PhD. +421915984662 marian.hluchy@uvlf.sk -
Horňák Slavomír, MVDr., PhD. +421915984665 slavomir.hornak@uvlf.sk
Horňáková Ľubica, MVDr. +421917171104 lubica.hornakova@uvlf.sk -
Kuricová Mária, MVDr., PhD. +421915742532 maria.kuricova@uvlf.sk -
Ledecký Valent, prof. MVDr., CSc. +421915984574 valent.ledecky@uvlf.sk -
Lipták Tomáš, MVDr., PhD. +421917171069 tomas.liptak@uvlf.sk -
Titková Radka, MVDr. +421905668218 radka.titkova@uvlf.sk -
Trbolová Alexandra, prof. MVDr., PhD. +421915984659 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra, MVDr., PhD. +421905495674 avalencakova@uvlf.sk -