Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Centrum aplikovaného výskumu

Riaditeľ Telefón E-mail Web
Peťko Branislav, doc. MVDr. +421903623343 branislav.petko@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Hurníková Zuzana, MVDr., PhD. - zuzana.hurnikova@uvlf.sk -
Vargová Blažena +421915495055 blazena.vargova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Kuchta Ondrej +421903442390 ondrej.kuchta@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Nováková Eva - - -