Loading...

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Korim Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984609 peter.korim@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Hadbavný Michal, Ing., CSc. +421907980997 michal.hadbavny@uvlf.sk -
Korimová Jana, MVDr. Ing., PhD. +421915370636 jana.korimova@uvlf.sk -
Kremeň Jozef, Ing. +421918897259 jozef.kremen@uvlf.sk -
Nagyová Alena, MVDr., PhD. +421918800826 alena.nagyova@uvlf.sk -
Takáč Ladislav, Ing., PhD. +421918967941 ladislav.takac@uvlf.sk -
Takáčová Daniela, doc. MVDr., PhD. +421915984608 daniela.takacova@uvlf.sk -
Takáčová Jana, MVDr., PhD. +421905726719 jana.takacova@uvlf.sk -
Emeritní profesori Telefón E-mail Web
Bugarský Andrej, prof. MVDr. JUDr., CSc. +421915984593 andrej.bugarsky@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Gunglová Oľga +421915984610 olga.gunglova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Pavlíková Margita - - -