Loading...

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Kottferová Jana, prof. MVDr., PhD. +421915984670 jana.kottferova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Kachnič Ján, MVDr., PhD. +421917171103 jan.kachnic@uvlf.sk -
Knap Viliam, doc. PhDr., PhD. - - -
Mesarčová Lýdia, MVDr., PhD. - lydia.mesarcova@uvlf.sk -
Skurková Lenka, MVDr., PhD. - lenka.skurkova@uvlf.sk -
Takáč Peter, doc. MUDr., PhD. - - -
Traciková Eva, MVDr., PhD. - eva.tracikova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Florian Martin, Bc. +421918390175 martin.florian@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Demeová Alena, Ing. +421915984739 alena.demeova@uvlf.sk -
Pristašová Iveta - iveta.pristasova@uvlf.sk -