Loading...

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Ústav chovu zvierat

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Zigo František, MVDr., PhD. +421908862948 frantisek.zigo@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Farkašová Zuzana, MVDr., PhD. +421905201646 zuzana.farkasova@uvlf.sk
Lacková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984580 zuzana.lackova@uvlf.sk
Vasiľ Milan, doc. MVDr., CSc. +421905385671 milan.vasil@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Elečko Juraj, MVDr., CSc. +421915986734 juraj.elecko@uvlf.sk -
Pavľak Alexander, MVDr. +421917714605 alexander.pavlak@uvlf.sk
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Kiraľvargová Gabriela +421915986735 gabriela.kiralvargova@uvlf.sk -
Nováková Emília +421915986904 emilia.novakova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Mihoková Mária - - -