Loading...

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Ústav patologickej fyziológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Faixová Zita, prof. MVDr., PhD. +421915984704 zita.faixova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Maková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984711 zuzana.makova@uvlf.sk -
Piešová Elena, MVDr., PhD. +421915984715 elena.piesova@uvlf.sk -
Szabóová Renáta, MVDr., PhD. +421915742540 renata.szaboova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Boľanovská Denisa +421905063446 denisa.bolanovska@uvlf.sk -
Pancáková Iveta +421915984712 iveta.pancakova@uvlf.sk -
Šimaiová Júlia, MVDr. +421915984713 julia.simaiova@uvlf.sk -