Loading...

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Ústav patologickej anatómie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD. +421915984707 zuzana.sevcikova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Herich Róbert, prof. MVDr., PhD. +421915984709 robert.herich@uvlf.sk -
Lenhardt Ľudovít, prof. MVDr., PhD. +421915984706 ludovit.lenhardt@uvlf.sk -
Levkut Martin, MVDr., PhD. +421905472877 martin.levkut@uvlf.sk -
Levkut Mikuláš, prof. MVDr., DrSc. +421915984705 mikulas.levkut@uvlf.sk -
Revajová Viera, doc. MVDr., PhD. +421915984708 viera.revajova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Karaffová Viera, MVDr., PhD. +421905871840 viera.karaffova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Baloďanská Ivana, Mgr. +421915992260 ivana.balodanska@uvlf.sk -
Gaľašová Melánia +421915984710 melania.galasova@uvlf.sk -
Tomková Iveta, MVDr. +421915992260 iveta.tomkova@uvlf.sk -
Uličná Alena - alena.ulicna@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Bášti Roman +421915992259 roman.basti@uvlf.sk -
Demeter Adam, MVDr. +421915992259 adam.demeter@uvlf.sk -
Műllerová Mária - maria.mullerova@uvlf.sk -