Loading...

Katedra mikrobiológie a imunológie

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Koščová Jana, MVDr., PhD. +421905480897 jana.koscova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Csank Tomáš, MVDr., PhD. +421915984587 tomas.csank@uvlf.sk
Hajdučková Vanda, MVDr., PhD. - vanda.hajduckova@uvlf.sk -
Pilipčinec Emil, prof. MVDr., PhD. +421905899434 emil.pilipcinec@uvlf.sk -
Pistl Juraj, prof. MVDr., PhD. +421915984588 juraj.pistl@uvlf.sk
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Antožiová Vladimíra +421915984587 vladimira.antoziova@uvlf.sk -
Hajsáková Soňa, Mgr. +421915984749 sona.hajsakova@uvlf.sk -
Sosová Viktória, Ing. +421915984754 viktoria.sosova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Benediková Magdaléna - magdalena.benedikova@uvlf.sk -
Mitrová Anna +421917985062 - -