Loading...

Katedra mikrobiológie a imunológie

Ústav imunológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Tkáčiková Ľudmila, prof. MVDr., PhD. +421915984603 ludmila.tkacikova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Mudroňová Dagmar, doc. MVDr., PhD. +421915986954 dagmar.mudronova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Dancáková Marta +421915984605 marta.dancakova@uvlf.sk -
Kopčáková Viera, Ing. +421918180633 viera.kopcakova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Spišáková Oľga - - -