Loading...

Katedra mikrobiológie a imunológie

Laboratórium gnotobiológie

Vedúca laboratória Telefón E-mail Web
Nemcová Radomíra, doc. MVDr., PhD. +421907919525 radomira.nemcova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD. - sona.gancarcikova@uvlf.sk -
Király Ján, RNDr., PhD. +421915984749 jan.kiraly@uvlf.sk -
Maďar Marián, MVDr., PhD. +421917160328 marian.madar@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Draskóczyová Zuzana, Bc. - zuzana.draskoczyova@uvlf.sk -
Sciranková Ľuboslava, MVDr., PhD. +421907923236 luboslava.scirankova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Franko Jaroslav - jaroslav.franko@uvlf.sk -
Franková Marcela - marcela.frankova@uvlf.sk -