Loading...

Katedra hygieny a technológie potravín

Ústav hygieny a technológie mlieka

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Maľa Pavel, doc. MVDr., PhD. +421915984581 pavel.mala@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Baranová Mária, doc. RNDr., PhD. +421915984583 maria.baranova@uvlf.sk -
Dičáková Zuzana, RNDr., PhD. +421915984753 zuzana.dicakova@uvlf.sk -
Dudríková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984582 eva.dudrikova@uvlf.sk
Maľová Jana, MVDr., PhD. +421915986955 jana.malova@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Semjon Boris, MVDr., PhD. - boris.semjon@uvlf.sk -
Výrostková Jana, MVDr. +421905493590 jana.vyrostkova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Kecerová Darina - darina.kecerova@uvlf.sk -
Kiktová Alžbeta +421915984585 - -
Kováčová Katarína +421915984601 katarina.kovacova@uvlf.sk -
Miškufová Vilma - - -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Gregová Monika - - -