Loading...

Katedra farmakológie a toxikológie

Ústav toxikológie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. +421905442824 jaroslav.legath@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Falis Marcel, doc. MVDr., PhD. +421915984682 marcel.falis@uvlf.sk -
Petrovič Vladimír, MVDr., PhD. +421907816486 vladimir.petrovic@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Sabo Rastislav, MVDr., PhD. +421915984688 rastislav.sabo@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Kábrtová Beáta +421915984689 beata.kabrtova@uvlf.sk -
Plichta Tomáš, Mgr. - tomas.plichta@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Vadásová Viera +421915984674 - -