Loading...

Katedra farmakológie a toxikológie

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Takáč Peter, PharmDr., PhD. +421918772679 peter.takac@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Kyselovič Ján, prof. PharmDr., CSc. - - -
Rozman Antolíková Natália, PharmDr., PhD. +421907796752 natalia.antolikova@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Kolesárová Mária, RNDr., PhD. +421907796740 maria.kolesarova@uvlf.sk -
Košuthová Hedviga, RNDr., PhD. +421915991464 hedviga.kosuthova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Sláviková Martina +421907536671 martina.slavikova@uvlf.sk -