Loading...

Katedra farmakológie a toxikológie

Ústav farmakológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Čonková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984766 eva.conkova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Marcinčáková Dana, MVDr., PhD. +421917355747 dana.marcincakova@uvlf.sk -
Sabová Lucia, MVDr., PhD. - lucia.sabova@uvlf.sk -
Váczi Peter, MVDr., PhD. +421918919685 peter.vaczi@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Kopcsáyová Diana, RNDr. - diana.kopcsayova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Ferková Renáta +421915984685 renata.ferkova@uvlf.sk -
Husnajová Eva +421915984770 eva.husnajova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Ondirová Viera - - -