Loading...

Katedra epizootológie a parazitológie

Ústav parazitológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Kočišová Alica, doc. MVDr., PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Goldová Mária, prof. MVDr., PhD. +421915984633 maria.goldova@uvlf.sk -
Halán Miloš, MVDr., PhD. +421915984667 milos.halan@uvlf.sk -
Račka Karol, MVDr. +421918728848 karol.racka@uvlf.sk -
Štrkolcová Gabriela, MVDr., PhD. +421907798819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Komorová Petronela, Ing., PhD. - petronela.komorova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Majsniarová Ľudmila, Ing. - ludmila.majsniarova@uvlf.sk -
Pučanová Alena +421917340537 alena.pucanova@uvlf.sk -
Vargová Katarína, Mgr. +421917763446 katarina.vargova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Urbanová Janka - - -