Loading...

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Ústav lekárskej chémie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Sobeková Anna, doc. Ing., PhD. +421915984614 anna.sobekova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bujdošová Zuzana, RNDr., PhD. +421917441885 zuzana.bujdosova@uvlf.sk -
Hrušková Tatiana, RNDr., PhD. +421915984616 tatiana.hruskova@uvlf.sk -
Süli Judit, RNDr., PhD. +421917441885 judit.suli@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Škurlová Katarína - katarina.skurlova@uvlf.sk -
Šustríková Milena +421915986722 milena.sustrikova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Kurayová Mária +421915986722 maria.kurayova@uvlf.sk -