Loading...

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Ústav farmaceutickej chémie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Hudák Alexander, doc. RNDr., PhD. +421917360631 alexander.hudak@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bedlovičová Zdenka, RNDr., PhD. +421915986748 zdenka.bedlovicova@uvlf.sk -
Harvanová Jarmila, RNDr., PhD. +421917990613 jarmila.harvanova@uvlf.sk -
Očenáš Peter, RNDr., PhD. - peter.ocenas@uvlf.sk -
Salayová Aneta, RNDr., PhD. +421915986748 aneta.salayova@uvlf.sk -
Strapáč Imrich, RNDr., CSc. +421905562369 imrich.strapac@uvlf.sk -
Šuleková Monika, RNDr., PhD. +421918697042 monika.sulekova@uvlf.sk -
Uhrinová Anna, RNDr., PhD. +421905562369 anna.uhrinova@uvlf.sk -
Ungvarská Maľučká Lucia, RNDr., PhD. +421917360631 lucia.ungvarska.malucka@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Kudličková Zuzana, RNDr., PhD. - zuzana.kudlickova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Furmaníková Anna, Ing. - anna.furmanikova@uvlf.sk -
Hönschová Irena +421917990613 irena.honschova@uvlf.sk -
Suchárová Valéria - valeria.sucharova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Farkašová Marcela - marcela.farkasova@uvlf.sk -