Loading...

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Ústav biofyziky

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Staničová Jana, doc. RNDr., PhD. +421915984613 jana.stanicova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Strejčková Alena, RNDr., PhD. - alena.strejckova@uvlf.sk -
Verebová Valéria, RNDr., PhD. +421917383133 valeria.verebova@uvlf.sk
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Hrabovská Jolana +421917624259 jolana.hrabovska@uvlf.sk -