Loading...

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Ústav biochémie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. +421915984621 zuzana.kostecka@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Heinová Dagmar, doc. MVDr., CSc. +421915984619 dagmar.heinova@uvlf.sk -
Lohajová Ľuboslava, MVDr., PhD. +421915984615 luboslava.lohajova@uvlf.sk -
Milkovičová Mária, MVDr., PhD. +421915984618 maria.milkovicova@uvlf.sk -
Šimková Jana, MVDr., PhD. +421915984618 jana.simkova@uvlf.sk -
Valko-Rokytovská Marcela, RNDr., PhD. +421905702031 marcela.valko-rokytovska@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Váhovská Lucia, RNDr., PhD. - lucia.vahovska@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Borovská Ľudmila +421915984594 ludmila.borovska@uvlf.sk -
Ignáczová Viera, Ing. +421915984612 viera.ignaczova@uvlf.sk -
Mareková Viera +421915984594 viera.marekova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Tormašiová Mária - - -