Loading...

Katedra biológie a genetiky

Ústav genetiky

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Holečková Beáta, doc. RNDr., PhD. +421915984716 beata.holeckova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Galdíková Martina, MVDr., PhD. +421905642375 martina.galdikova@uvlf.sk
Schwarzbacherová Viera, MVDr., PhD. +421905642367 viera.schwarzbacherova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Halušková Jana, RNDr., PhD. +421915739848 jana.haluskova@uvlf.sk -
Jutková Annamária, RNDr., PhD. - annamaria.jutkova@uvlf.sk -
Koleničová Simona, MVDr. - simona.kolenicova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Ivanová Helena +421915984775 helena.ivanova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Kučerová Zdenka - - -