Loading...

Katedra biológie a genetiky

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Beňová Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984681 katarina.benova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Galajda Richard, MVDr., PhD. +421917477963 richard.galajda@uvlf.sk -
Luptáková Lenka, doc. MVDr., PhD. +421918919686 lenka.luptakova@uvlf.sk
Špalková Michaela, MVDr., PhD. +421905642381 michaela.spalkova@uvlf.sk -
Šťavová Ľubica, MVDr. +421915991459 lubica.stavova@uvlf.sk -
Tomko Martin, MVDr., PhD. +421918413553 martin.tomko@uvlf.sk
Toropila Michal, prof. RNDr., CSc. +421905307680 michal.toropila@uvlf.sk -
Valenčáková Alexandra, doc. MVDr., PhD. +421915984623 alexandra.valencakova@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Kandráčová Petra, MVDr., PhD. +421905405908 petra.kandracova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Balážová Lýdia +421915984596 lydia.balazova@uvlf.sk -
Šoltésová Beáta, Mgr. +421917913081 beata.soltesova@uvlf.sk -
Zelinková Gabriela +421915984769 gabriela.zelinkova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Semánová Janka - - -