Loading...

Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Ústav histológie a embryológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Almášiová Viera, doc. MVDr., PhD. +421918967942 viera.almasiova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Cigánková Viera, prof. MVDr., PhD. +421915984695 viera.cigankova@uvlf.sk
Holovská Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984696 katarina.holovska@uvlf.sk
Šulla Igor, MVDr., PhD. +421915984691 igor.sulla@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Raček Adam, MVDr., PhD. +421917729834 adam.racek@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Buričová Zlaťa +421915984699 - -
Pancuráková Gabriela +421915984697 gabriela.pancurakova@uvlf.sk -
Takáčová Lucia, Ing. +421918377442 lucia.takacova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Matejová Anna - - -