Loading...

Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Ústav fyziológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Sopková Drahomíra, doc. MVDr., PhD. +421915984767 drahomira.sopkova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Ondrašovičová Silvia, MVDr., PhD. +421915984702 silvia.ondrasovicova@uvlf.sk -
Petrilla Vladimír, MVDr., PhD. +421907778025 vladimir.petrilla@uvlf.sk -
Vlčková Radoslava, MVDr., PhD. +421905568676 radoslava.vlckova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Andrejčáková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984773 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Kaľatová Jana, RNDr. - - -
Klapáčová Katarína, MVDr., PhD. +421915984774 katarina.klapacova@uvlf.sk -
Kozáčková Mária, Ing. +421915984701 maria.kozackova@uvlf.sk -