Loading...

Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Ústav anatómie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Krešáková Lenka, MVDr., PhD. +421907796772 lenka.kresakova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Čížková Daša, doc. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Danko Ján, prof. MVDr., PhD. +421915984675 jan.danko@uvlf.sk -
Marettová Elena, doc. MVDr., PhD. +421915984687 elena.marettova@uvlf.sk
Petrovová Eva, doc. MVDr., PhD. +421917637799 eva.petrovova@uvlf.sk
Teleky Jana, MVDr. +421907816470 jana.teleky@uvlf.sk -
Vdoviaková Katarína, MVDr., PhD. +421915984649 katarina.vdoviakova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Maloveská Marcela, MVDr., PhD. +421905201664 marcela.maloveska@uvlf.sk
Medvecký Ľubomír, Ing., PhD. - lubomir.medvecky@uvlf.sk -
Veronika Šimaiová, MVDr., PhD. +421917879389 veronika.simaiova@uvlf.sk
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Cifruľáková Mária, Mgr. +421915984686 maria.cifrulakova@uvlf.sk -
Šauličová Marianna +421915984771 - -
Váradyová Mária +421915986738 maria.varadyova@uvlf.sk -
Vargová Daniela +421915986693 daniela.vargova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Janošiková Anna +421915984635 - -
Tabačko Rudolf +421915984772 - -