Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Holečková Zuzana, Mgr. +421917729873 zuzana.holeckova@uvlf.sk -
Hollá Gabriela +421915984006 gabriela.holla@uvlf.sk -
Holovská Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984696 katarina.holovska@uvlf.sk
Horňák Slavomír, MVDr., PhD. +421915984665 slavomir.hornak@uvlf.sk
Horňáková Ľubica, MVDr. +421917171104 lubica.hornakova@uvlf.sk -
Horňáková Petra, MVDr., PhD. - petra.hornakova@uvlf.sk -
Hrabovská Jolana +421917624259 jolana.hrabovska@uvlf.sk -
Hreško Šamudovská Alena, MVDr., PhD. +421908803032 alena.samudovska@uvlf.sk -
Hriczišonová Viera +421915984651 viera.hriczisonova@uvlf.sk -
Hromada Rudolf, MVDr., PhD. +421917171106 rudolf.hromada@uvlf.sk -
Hrušková Tatiana, RNDr., PhD. +421915984616 tatiana.hruskova@uvlf.sk -
Hudaček Peter - - -
Hudák Alexander, doc. RNDr., PhD. +421917360631 alexander.hudak@uvlf.sk -
Hura Vladimír, MVDr., PhD. +421915984717 vladimir.hura@uvlf.sk -
Hurníková Zuzana, MVDr., PhD. - zuzana.hurnikova@uvlf.sk -
Hurtuková Silvia, PhDr. +421917340539 silvia.hurtukova@uvlf.sk -
Husnajová Eva +421915984770 eva.husnajova@uvlf.sk -
Iglódyová Adriana, MVDr., PhD. +421907529871 adriana.iglodyova@uvlf.sk -
Ignáczová Viera, Ing. +421915984612 viera.ignaczova@uvlf.sk -
Ivanová Helena +421915984775 helena.ivanova@uvlf.sk -