Loading...

Department of the Environment, Veterinary Legislation and Economy

Institute of Animal Hygiene and Environmental Protection

Head of Institute Phone E-mail Web
Gregová Gabriela, DVM, PhD. +421917171102 gabriela.gregova@uvlf.sk -
Teachers Phone E-mail Web
Chvojka Dušan, DVM +421907796749 dusan.chvojka@uvlf.sk -
Hromada Rudolf, DVM, PhD. +421917171106 rudolf.hromada@uvlf.sk -
Koščo Ján, DVM +421917171105 jan.kosco@uvlf.sk -
Pošiváková Terézia, RNDr., PhD. +421905472852 terezia.posivakova@uvlf.sk -
Sasáková Naďa, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984672 nada.sasakova@uvlf.sk -
Szabóová Tatiana, DVM, PhD. - tatiana.szaboova@uvlf.sk -
Vargová Mária, DVM, PhD. +421905310583 maria.vargova@uvlf.sk -
Venglovský Ján, Prof. DVM, PhD. +421915984671 jan.venglovsky@uvlf.sk -
Veszelits Laktičová Katarína, DVM, PhD. +421917443203 katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk -
Researches Phone E-mail Web
Miňo Igor, Ing., PhD. - igor.mino@uvlf.sk -
Employees Phone E-mail Web
Bezegová Blažena - - -
Jusková Stella +421915984768 stella.juskova@uvlf.sk -
Klimová Valéria - valeria.klimova@uvlf.sk -
Nagyová - Tkáčová Ľudmila - ludmila.nagyova.tkacova@uvlf.sk -
Sotáková Jana +421915984668 jana.sotakova@uvlf.sk -