Loading...

Department of Microbiology and Immunology

Institute of Immunology

Head of Institute Phone E-mail Web
Tkáčiková Ľudmila, Prof. DVM, PhD. +421915984603 ludmila.tkacikova@uvlf.sk
Teachers Phone E-mail Web
Mudroňová Dagmar, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915986954 dagmar.mudronova@uvlf.sk -
Employees Phone E-mail Web
Dancáková Marta +421915984605 marta.dancakova@uvlf.sk -
Kopčáková Viera, Ing. +421918180633 viera.kopcakova@uvlf.sk -
Spišáková Oľga - - -