Loading...

Department of Epizootiology and Parasitology

Institute of Parasitology

Head of Institute Phone E-mail Web
Kočišová Alica, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Teachers Phone E-mail Web
Halán Miloš, DVM, PhD. +421915984667 milos.halan@uvlf.sk -
Račka Karol, DVM +421918728848 karol.racka@uvlf.sk -
Štrkolcová Gabriela, DVM, PhD. +421907798819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk -
Researches Phone E-mail Web
Schreiberová Andrea, RNDr., PhD. - andrea.schreiberova@uvlf.sk -
Employees Phone E-mail Web
Majsniarová Ľudmila, Ing. - ludmila.majsniarova@uvlf.sk -
Pučanová Alena +421917340537 alena.pucanova@uvlf.sk -
Urbanová Janka - - -
Vargová Katarína, Mgr. +421917763446 katarina.vargova@uvlf.sk -
Maternity leave Phone E-mail Web
Komorová Petronela, Ing., PhD. - petronela.komorova@uvlf.sk -