Loading...

Department of Anatomy, Histology and Physiology

Institute of Anatomy

Head of Institute Phone E-mail Web
Krešáková Lenka, DVM, PhD. +421907796772 lenka.kresakova@uvlf.sk
Teachers Phone E-mail Web
Čížková Daša, Assoc. Prof. DVM, DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Danko Ján, Prof. DVM, PhD. +421915984675 jan.danko@uvlf.sk -
Marettová Elena, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984687 elena.marettova@uvlf.sk
Petrovová Eva, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421917637799 eva.petrovova@uvlf.sk
Teleky Jana, DVM +421907816470 jana.teleky@uvlf.sk -
Vdoviaková Katarína, DVM, PhD. +421915984649 katarina.vdoviakova@uvlf.sk -
Researches Phone E-mail Web
Maloveská Marcela, DVM, PhD. +421905201664 marcela.maloveska@uvlf.sk
Medvecký Ľubomír, Ing., PhD. - lubomir.medvecky@uvlf.sk -
Veronika Šimaiová, DVM, PhD. +421917879389 veronika.simaiova@uvlf.sk
Employees Phone E-mail Web
Cifruľáková Mária, Mgr. +421915984686 maria.cifrulakova@uvlf.sk -
Janošiková Anna +421915984635 - -
Šauličová Marianna +421915984771 - -
Tabačko Rudolf +421915984772 - -
Váradyová Mária +421915986738 maria.varadyova@uvlf.sk -
Vargová Daniela +421915986693 daniela.vargova@uvlf.sk -