Loading...

Departments

Department of Anatomy, Histology and Physiology

Head of Department Phone E-mail Web
Sopková Drahomíra, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984767 drahomira.sopkova@uvlf.sk -

Institute of Anatomy

Head of Institute Phone E-mail Web
Krešáková Lenka, DVM, PhD. +421907796772 lenka.kresakova@uvlf.sk
Teachers
Čížková Daša, Assoc. Prof. DVM, DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Danko Ján, Prof. DVM, PhD. +421915984675 jan.danko@uvlf.sk -
Marettová Elena, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984687 elena.marettova@uvlf.sk
Petrovová Eva, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421917637799 eva.petrovova@uvlf.sk
Teleky Jana, DVM +421907816470 jana.teleky@uvlf.sk -
Vdoviaková Katarína, DVM, PhD. +421915984649 katarina.vdoviakova@uvlf.sk -
Researches
Maloveská Marcela, DVM, PhD. +421905201664 marcela.maloveska@uvlf.sk
Medvecký Ľubomír, Ing., PhD. - lubomir.medvecky@uvlf.sk -
Veronika Šimaiová, DVM, PhD. +421917879389 veronika.simaiova@uvlf.sk
Employees
Cifruľáková Mária, Mgr. +421915984686 maria.cifrulakova@uvlf.sk -
Janošiková Anna +421915984635 - -
Šauličová Marianna +421915984771 - -
Tabačko Rudolf +421915984772 - -
Váradyová Mária +421915986738 maria.varadyova@uvlf.sk -
Vargová Daniela +421915986693 daniela.vargova@uvlf.sk -

Institute of Histology and Embryology

Head of Institute Phone E-mail Web
Almášiová Viera, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421918967942 viera.almasiova@uvlf.sk
Teachers
Cigánková Viera, Prof. DVM, PhD. +421915984695 viera.cigankova@uvlf.sk
Holovská Katarína, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984696 katarina.holovska@uvlf.sk
Šulla Igor, DVM, PhD. +421915984691 igor.sulla@uvlf.sk
Researches
Raček Adam, DVM, PhD. +421917729834 adam.racek@uvlf.sk -
Employees
Buričová Zlaťa +421915984699 - -
Matejová Anna - - -
Pancuráková Gabriela +421915984697 gabriela.pancurakova@uvlf.sk -
Takáčová Lucia, Ing. +421918377442 lucia.takacova@uvlf.sk -

Institute of Physiology

Head of Institute Phone E-mail Web
Sopková Drahomíra, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984767 drahomira.sopkova@uvlf.sk -
Teachers
Ondrašovičová Silvia, DVM, PhD. +421915984702 silvia.ondrasovicova@uvlf.sk
Petrilla Vladimír, DVM, PhD. +421907778025 vladimir.petrilla@uvlf.sk -
Vlčková Radoslava, DVM, PhD. +421905568676 radoslava.vlckova@uvlf.sk -
Researches
Andrejčáková Zuzana, DVM, PhD. +421915984773 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk
Employees
Kaľatová Jana, RNDr. - - -
Kozáčková Mária, Ing. +421915984701 maria.kozackova@uvlf.sk -