Loading...

Akcie

XVIII. Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov

10.05.2018 - 11.05.2018   Konferencie a semináre

Toto jedinečné podujatie svojho druhu prináša témy súvisiace s ochranou zvierat, s problémami stratených a opustených zvier− at, prevádzkovaním útulkov, znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami, nedostatkami v evidencii zvierat, s pries− tupkami v súvislosti s chovom zvierat , problematikou zoonóz a skúsenosťami s činnosťou jednotlivých kompetentných inštitúcií. Je určené pre pracovníkov miestnej samosprávy, orgány ochrany poriadku a čistoty, štátnu a verejnú správu, architektov a všetky profesné organizácie a neziskové nadácie, súkromným veterinárnym lekárom, kynologickým zväzom a firmám, ktoré sa profesne zaoberajú problémami spojenými s chovom zvierat.

Vysoké Tatry - Štrbské Pleso - Hotel TOLIAR***