Loading...

Akcie

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2020/2021 sa uskutoční 28. apríla 2021.

Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v piatich sekciách:

  1. FARMACEUTICKÁ SEKCIA
  2. PREDKLINICKÁ SEKCIA
  3. KLINICKÁ SEKCIA
  4. SEKCIA HYGIENA POTRAVÍN A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  5. SEKCIA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

I. cirkulár